Fysio Pluss


Fysio Pluss er den fysikalske delen av Helse+. Klinikken ligger i Nattlandsveien 8.

Fysio Pluss har som mål å gjøre en grundig undersøkelse for å finne årsaken til symptomene og gi en effektiv behandling til alle typer muskel- og skjelettlidelser.

Mye av vår teori stammer fra Ortopedisk medisin ad modum Cyriax som er videreutviklet og modifisert av manuellterapeut Jonny Høgseths arbeid som manuellterapaut i over 30 år. Jonny Høgseth har i mange tiår vært idrettens mirakelmann, og er mannen bak mange Norske og internasjonale Olympske medaljer.
Ref: Fysioterapeut Johnny Høgseth.

Fysio Pluss driver utvidet fysioterapi. Det vil si at behandlingen bygger på at fysioterapeut og lege behandler pasienten i team.

Fysioterapi bergen, Fysioterapi, Fysioterapi Hordaland, FYSIO, BERGEN
Kontakt Info
Helsepluss
TLF: 47518982
Adr: Nattlandsveien 8
5093 Bergen
sven@fysiopluss.com
Kart