Behandling

Migrene, hodepine og nakkesmerter
Migrene er anfallshodepine, ofte med aura. Det er en nevrologisk sykdom. Behandling av migreneanfallene må skje via medikamenter og en bør bli henvist til en nervolog. Fysikalsk behandling av migrene går ut på å redusere triggerne til anfallet. Triggerne er det som utløser anfallet. Ofte er triggerne spenningshodepine eller muskelære- eller nervologiskedysfunskjoner.

Spenningshodepine er hodepine i lengre perioder uten aura. Den mest utbredte spenningshodepinen kommer av irritasjon av bakhodenerver og / eller bakhode-nakkemuskler. Behandlingen vektlegger en grundig og presis undersøkelse slik at pasient kan få riktig behandling. Rekkefølgen på behandlingen har betydning for å oppnå godt resultat. Uforsiktig eller for hard behandling kan utløse hodepine eller migreneanfall.

Skulder og arm:
Skuldersmerter er som regel komplekse og kommer ofte av dysfunskjoner i ledd eller skulderenstøtte muskler.

Symptomene kan være:
Smerter i skulder, overarm, underarm eller hånd. Prikking og nummenhet i hele eller deler av armen. Reduskjon av kraft i muskler eller nedsatt bevegelse i skulderen.

Ved behandling av skulder / arm er det nødvendig å se på helheten og å finne årsaken bak smerten for å oppnå godt resultat.

Rygg, bekken og hoftesmerter:
Ryggsmerter kommer ofte på grunn av at partier av ryggsøylen må kompensere for manglede bevegelighet i den delen av ryggen der bevegeligheten egentlig skal tas ut. Muskler og strukturer i området rundt blir da irritert og betent, som igjen gir ryggsmerter. En grundig klinisk undersøkelse viser hvilke område og deler av ryggsøylen som er betent.

Bekkensmerter blir ofte sett på som vanskelig å diagnosere. Bekkenet er et stort område med mange forskjellig strukturer og muskler som kan være årsaken til smertene. Noen ganger kan smerter i bekkenet virke uforklarelig dersom bare bekken området blir undersøkt, da årsaken til smertene kan komme fra andre områder av kroppen. Helhetlig kartlegging er nødvendig for å finne årsak og oppnå godt resultat i behandling av bekkensmerter.

Hoftesmerter: I behandlingen undersøkes hofteledd, rygg og muskler i området for å kartlegge skaden.

De mest vanlig symptomene vi behandler er: hofteleddsartrose, smerter i hofte, diffuse prikking / slitenhet / nummenhet og smerter under aktivitet.

Smerter i kne / legg / fot:
Smerter og skader i kne / legg / fot kommer som regel i forbindelse med aktivitet. Hovedgrunnen til dette er at det er vektbærende muskler og ledd som blir belastet.

De mest vanlige skadene er:
jumpers knee, runners knee, synovitt i kneleddet, «benhinne betennelse», achilles smerter og Mortens neurom (smerter mellom 2 og 3 tå).

Idrettskader og feiltrening:
Idrettskader blir ofte sett på som en spesiell type skader. Årsaken til dette er at skaden skal kunne tåle å bli satt under ekstreme forhold. En idrettsutøver kan ikke utøve sin idrett optimalt ved å være 60 % rehabiliert, men må være 100% rehabilitert. Dette krever at pasienten blir riktig og helhetlig diagnosert og behandlet.

Feiltrening: trening har til hensikt å bygge opp muskler og styrke kroppen, men trening kan også bryte ned kroppen hvis det gjøres feil.

Mange idrettsutøver trener på seg en dysfunksjon som i mangel av en mer presis diagnose ofte blir betegnet som «overtrening». Symptomene til pasienter kan ikke forklares av medisinske undersøkelser og verken hvile eller redusert trening bedrer funksjonen. For mer utfyllende informasjon om teori og fysiologien rundt feiltrening hos idrettsutøvere.

Fibromyalgi og ME:
Fibromyalgi: for å kunne tilnærme seg symptomene til en pasient med fibromyalgi, er det nødvendig å behandle alle sidene med sykdommen. Symptomene kan være mange ved fibromyalgi, og kan variere fra pasient til pasient.

Noen av de vanligste symptomene:
- Smerte: dyp, intens, verkende, sviende og/eller brennende - Stivhet: ofte verst om morgenen - Barometri: forverring ved værskifte - Indre frost - Hodepine - Nummenhet og hovenhetsfølelse: gjerne hender og føtter - Synsforstyrrelser - Fordøyelsesproblemer og irritabel tykktarm - Forverring ved uvant fysisk aktivitet - Forverring ved fysisk og psykisk stress - Tretthet, utmattelse og overfølsomhet - Søvnproblemer, oppstykket søvn - Depresjon, angst, opplevelse av å ha "klump" i halsen - Glemsomhet, konsentrasjonsvansker, finner ikke ord - Øresus, munntørrhet - Svimmelhet, kvalme - Hyppig vannlating

Behandlingen av sykdommen kan minne om å sette sammen et puslespill, en må ta det bit for bit / en årsak om gangen. Hvor lenge pasienten har hatt diagnosen / symptomene avgjør ofte hvor lang tid rehabiliteringen tar.

I behandlingen av fibromyalgi er den helthetlige kartleggingen av pasients symptomer og situasjon avgjørende.

Vår behandlingen har til mål å redusere smerte, lære avspenningsteknikker og aktuell trening som er tilpasset den enkelte pasient.


ME: Kronisk utmattelsessyndrom er den mest brukte betegnelsen på ME, men en bred godkjenning av en benevnelse finnes ikke. Ulike autoriteter på lidelsen ser ME (myalgisk encefalopati) som en forstyrrelse i det sentrale nervesystemet, som en metabolsk forstyrrelse, en infeksjons - eller postinfeksjonssykdom, en hjertelidelse, en forstyrrelse i immunforsvaret, eller som en psykisk lidelse, og at ulike symptomprofiler kan skyldes en rekke forskjellige lidelser. Sykommen har mange ulike symptomer og det utarter seg forskjellig fra paisent til pasient. Vi har erfaring med å lindre noen av symptomene pasienter med ME ofte opplever. Symptomer som blant annet muskelsmerter, leddsmerter og hodepine. Vi kan også hjelpe med treningsveiledning som er grunsig for den enkelte pasients situasjon.

Feiltrening hos idrettsutøverene kan også utvikle seg til ME Utfyllende informasjon i artikkel i Dagens Medisin:

Injeksjonsbehandling:
Brukes i samarbeid med lege.

Aktuelle problemstillinger er: bursitt, tendinitt, synovitt/kapsulitt, muskulatur (saltvann) og nerveblokader.
Fysioterapi bergen, Fysioterapi Storetveit, Fysioterapi Hordaland, FYSIO, BERGEN
Kontakt Info
Fysio Pluss
Tlf: 48152877
Adr: Nattlandsveien 8
5093 Bergen
sven@fysiopluss.com
Kart